Eğitimler

Kurumsal Sertifika Programları

1452297_735344003153250_4378254347099326635_n

Şirketler ya da kurumlarda çocuklarla çalışan personele ve otellerde mini club da çalışan personele profesyonel eğitimler, atölye çalışmaları (workshop) ve sertifika programları düzenlenmektedir.


Işık Seli, Çocuk Psikolojisi ve Aile Danışma Merkezinde, Menarit kurumunun Mental Aritmetrik ve Dikkat geliştirme eğitim programları da sunulmaktadır.

Odaklanmada güçlük yaşayan çocukların dikkatini güçlendirecek bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu programda Mental Aritmetrik eğitimi, dikkat güçlendirme setleri ve dikkat & hafıza geliştiren oyunları uygulanmaktadır. Eğitimdeki amaç çocuktaki konsantrasyonu arttırmaktır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı alan çocukların tedavisinde destekleyicidir.


Mental Aritmetrik:

6-12 yaş grubu çocuklar için uygulanabilen, bellek, konsantrasyon ve zihinsel kapasitesini, çocuğun özgüvenini, sorun çözme yeteneğini arttıran; zihinsel hesaplama becerilerini, sezgisel düşünme, hızlı çözüm üretme düşüncesini geliştiren ve beynin sağ ve sol loblarının gelişmesine katkıda bulunan bir eğitim sistemidir.


DGS Dikkat Güçlendirme Seti:

Her yaş gurubuna göre ayrı hazırlanmış olan dikkat ve odaklanmayı geliştiren setlerde, dikkat becerileri arttırma ve devam ettirme hedeflenir. Kitapta benzerlikleri ve ayrıntıları fark etme, el-göz koordinasyonu, ince motor becerileri destekleme, işitsel ve görsel hafıza, planlama, organize olma ve sıralama, düşünme, yorumlama, soyutlama becerilerini arttırma amaçlı çalışma yapılır. Kısa süreli, uzun süreli bellek gelişimine fayda sağlar ve çocuğa problem çözme tekniğini öğretir.