(Bilişsel) Davranışcı Terapi

Davranışcı Terapi

Kişinin, davranışlarına odaklanılır ve yeni bir davranış şekli öğrenmesi amaçlanır. Davranışcı terapide, kişinin problemli davranışı değerlendirilir ve belirli durumlarda daha uygun davranış kalplarıyla reaksiyon vermesi öğretilir.

Bilişsel Terapi

Duygusal sorunlara neden olan düşünme şeklinin değiştirilmesi amaçlanır. Biliş; düşünme şekli, olayları algılayış şekli, temel inançlar, zihinsel tutumlar olarak nitelendirilebilir. Bilişsel terapi, kişinin olumsuz duygulanımı, olayın kendisiyle ilintili olmadığını ve kişinin çarpıtılmış düşüncelerinden kaynaklandığını savunmaktadır. Terapi esnasında çarpıtılmış düşünceler saptanır ve kişi olaylara farklı bakış şekli geliştirerek, kendi algısını daha objektif değerlendirir. Böylece kişinin olumsuz duyguları azalır ve davranışları daha işlevsel hale gelir.

Bilişsel Davranışcı Terapi

Davranışcı Terapinin ve Bilişsel Terapinin entegre olmasıdır. Süre olarak sınırlıdır, içerik yapılandırılmıştır ve güncel sorunlara odaklanır. Terapi kognitif (bilişsel) modele dayanır:

  • Olay/ durum (sanki kameradan seyredermişçesine objektif )
  • Olayla ilgili ne düşündüğümüz (biliş)
  • Kendimizi nasıl hissettiğimiz (duygu)
  • Ne yaptığımız (davranış)

Bilişsel Davranışcı terapide, terapist aktiftir ve danışanla birlikte soruna neden olan düğüm noktalarını tespit eder. Diğer psikoterapi yöntemlere karşın terapist önerilerde bulunur. Terapide çoğu kez bilişsel yeniden yapılandırma, eğitim (psycho-education) ve maruz bırakma (exposure) gibi teknikler kullanılmaktadır. Amaç; işlevsel olmayan temel inançları değiştirmektir.

Bilimsel olarak en çok araştırılan terapi yöntemidir ve depresyon, anksiyete ve davranım bozukluklarında etkili olduğu bilinmektedir.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp