Aile Terapisi

Anne –Baba Danışmanlığı

Genel eğitim prensipleri çoğu kez çocuk eğitimde yetersiz gelir, çünkü çocukların bireysel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verilmelidir. Anne- baba danışmanlığında, çocuğun pedagojik eğitiminde yaşanılan zorluklar ya da çocukla yaşanılan spesifik bir problem değerlendirilir. Çocuğun, yaşı ve özellikleri dikkate alınarak, çocuğa yaklaşım ve tutum konusunda danışmanlık yapılır. Çocuğun duygusal ya da davranışsal sorunlarının kaynağı, tetikleyen unsurlar ya da sürmesine neden olan faktörler analiz edilir ve aile çocuğuna nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirilir. Otistik ya da DEHB tanısı almış çocukların ailelerine ayrıca pedagojik eğitim verilmektedir.

Aile (Sistem) Terapisi

Aile terapisinde, kişinin sorunu aile içi ilişkilerden kaynaklandığı düşünülür ve bu nedenle aile bireyleri ile seans yapılır. Bazı durumlarda kardeşlerde görüşmeye katılır. Aile fertlerinin birbirlerine olan reaksiyonları, kişiler arasındaki etkileşim, ailenin hiyerarşik yapısı, aileyi etkileyen dış etkenler ve iletişim döngüleri araştırılır. Ailenin gülcü yanları tespit edilir ve desteklenir. Terapi esnasında sorunlar analiz edilir ve değişim seans içerisinde başlar. Aile terapisi en çok anne-baba ve ergen çalışmalarında kullanılmaktadır. Ergenin çatışmalarının üstesinden gelmesi için ve sağlıklı bir kimlik oluşturmasında ailenin büyük rolü vardır. Bu terapi yöntemi, aile içi iletişim, görev dağılımı, sorunla baş etme, sorumluluk almayı ve endişelerin üstesinden gelmeyi amaçlar.

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp